Strona 1 z 1

ciekawostka z radomskiego rynku

: 7 wrz 2017, o 08:17
autor: Piotrek
Ciekawostka z radomskiego rynku

Na dolole strony
http://amadyna.com/
znalazłem taką ciekawostkę z konkursem na wyłonienie firmy opracowującą strategię rozwoju firmy. Na dole strony Amadyny jest jakiś plik do pobrania w tej sprawie, jakby ktoś był zainteresowany?

"Dotacje UE


Radom, 11.07.2017r

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-8462/17 pn. „Opracowanie strategii rozwoju firmy Amadyna”. Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP”, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw- poprzez udzielanie bonów na doradztwo” . "

Re: ciekawostka z radomskiego rynku

: 4 sty 2018, o 10:19
autor: Piotrek
Nie wiem czy zaglądacie na stronę Amadyny, ale na samym końcu są ciekawe rzeczy. Termin wykonania zamówienia konsultingowego 25 stycznia.

"3. Informacja o przedmiocie zamówienia:
1) Projekt ma na celu wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności firmy poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej o specjalistycznym charakterze. Główną działalnością Wnioskodawcy jest handel hurtowy i detaliczny artykułami zoologicznymi i wędkarskimi. Wnioskodawca chce rozszerzyć swoją działalność o wykonywanie usług w tym zakresie polegających na aranżacjach, projektach i ich wykonaniu u klienta docelowego. Usługa doradcza ma na celu:
a) opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania,
b) monitorowanie biznesu i prognozowanie, pozwalające na określenie kierunków dalszego rozwoju,
c) organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem warunkujące dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
d) planowane wprowadzenie nowego produktu lub usługi lub rozwiązania procesowe
lub rozszerzenie działalności o nowe rynki, (usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii).
"

Re: ciekawostka z radomskiego rynku

: 5 sty 2018, o 17:30
autor: Garry
???
O co w ogóle w tym temacie chodzi ??

Re: ciekawostka z radomskiego rynku

: 5 sty 2018, o 19:35
autor: Piter_c
No chyba, że Amadyna wyszarpała jakąś kasę z Unii. Tylko pogratulować. Ciekawe jaki biznes plan na rozwój im opracują.

Re: ciekawostka z radomskiego rynku

: 6 sty 2018, o 23:19
autor: Garry
Jak wyszarpała :) to już musi mieć biznes plan. Taka jest kolejność.

Re: ciekawostka z radomskiego rynku

: 6 sty 2018, o 23:33
autor: Piter_c
No to może wyszarpuje. Tak czy siak pewnie był wymóg ogoszenia konkursu na wybór firmy przygotowującej taki plan rozwoju firmy. Zobaczymy, może czegoś się dowiemy po 25 stycznia.