Strona 1 z 1

ciekawostka z radomskiego rynku

: 7 wrz 2017, o 08:17
autor: Piotrek
Ciekawostka z radomskiego rynku

Na dolole strony
http://amadyna.com/
znalazłem taką ciekawostkę z konkursem na wyłonienie firmy opracowującą strategię rozwoju firmy. Na dole strony Amadyny jest jakiś plik do pobrania w tej sprawie, jakby ktoś był zainteresowany?

"Dotacje UE


Radom, 11.07.2017r

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-8462/17 pn. „Opracowanie strategii rozwoju firmy Amadyna”. Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP”, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw- poprzez udzielanie bonów na doradztwo” . "